Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 02 2015

dziamaf
0137 cd72 500

May 20 2015

dziamaf
Reposted fromillidan illidan viaczasnazupe czasnazupe
dziamaf
2847 6ea7
Reposted fromellenpompeo ellenpompeo via971230 971230
dziamaf
Dziecko pamiętaj, zawsze musisz najpierw pomyśleć o sobie.
— mój ukochany tata.
Reposted frombreakaway breakaway viajoder joder
dziamaf
3723 b2c8 500
Reposted fromrol rol viajoder joder
dziamaf
7493 a68f
<3
Reposted frompugul pugul viaczasnazupe czasnazupe
dziamaf
5713 3bca

4gifs:

Chicken didn’t recognize her friend with his new haircut. [video]

dziamaf
1891 413a 500
Reposted fromrisky risky viaxmishka xmishka
dziamaf
7910 1468
Reposted fromcalifornia-love california-love
dziamaf
8229 f1c4 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viagoby goby
dziamaf

Znajdź sobie kogoś kto będzie dumny,że ciebie ma.

— 18.58
Reposted fromrisky risky viagoby goby
dziamaf
8294 7e27
Reposted fromkakus kakus viaczasnazupe czasnazupe
dziamaf
5980 4bed
Reposted frombeyooonce beyooonce
dziamaf
2854 ca5f
Reposted frompesy pesy viasalma7891 salma7891
dziamaf
0697 97bf 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viasalma7891 salma7891
dziamaf
6481 5ace

April 07 2015

dziamaf
Niewielu jest ludzi, z którymi chcemy przebywać i z którymi jest nam dobrze przez większość czasu. Jeśli uda Ci się kogoś takiego znaleźć, pamiętaj: walcz o niego.
— Jonathan Carroll
Reposted frompieprzycto pieprzycto viachapstick chapstick
dziamaf
2467 da8c
Reposted fromkubeczek kubeczek viaSweetRose SweetRose

March 29 2015

dziamaf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl